25 lutego 2018

25 lutego 2018

25 lutego 2018
/ / /
Comments Closed

Roboty ziemne w postaci odhumusowania, zagęszczenia podłoża oraz wykonano wykopy. W toku prac przeprowadzono również roboty porządkowe usuwając z terenu budowy wykarczowane uprzednio pnie. Kontynuowano również prace przy infrastrukturze mostowej poprzez przygotowanie podłoża pod obiektem PZD 7.05. Prowadzono również roboty związane z przebudową urządzeń teletechnicznych oraz zlikwidowano kolizję związaną z siecią podziemną.

Komentowanie jest zablokowane.