11 lutego 2018

11 lutego 2018

11 lutego 2018
/ / /
Comments Closed

Dokonano robót porządkowych, wycięto drzewa oraz pnie na odcinku S5 km 2+800 – 3+100, oczyszczono ponadto teren po stanowisku archeologicznym DS09500P oraz przeprowadzono prace przygotowawcze objawiające się zdjęciem warstwy humusu pod nadzorem archeologicznym na odcinkach zaprojektowanej drogi. Dalszy ciąg robót ziemnych przy infrastrukturze mostowej w postaci wykopów pod ławy fundamentowe oraz podpory. Likwidacja kolizji energetycznych oraz układanie przepustu.

Komentowanie jest zablokowane.