4 lutego 2018

4 lutego 2018

4 lutego 2018
/ / /
Comments Closed

Ciąg dalszy robót ziemnych związanych z przygotowaniem budowy, rozpoznanie saperskie na całym terenie S5 oraz zorganizowanie zaplecza budowy. Ponadto dokonano odhumusowywania drogi serwisowej oraz pasa technologicznego dla projektowanej drogi. Przygotowanie prac przy infrastrukturze mostowej w postaci odhumusowywania terenu w obrębie podpór mostowych oraz zorganizowanie placu pod zaplecze. Przebudowa kolizji energetycznej – roboty ziemne oraz budowa przepustów w celu zlikwidowania kolizji z siecią podziemną.

Komentowanie jest zablokowane.