21 stycznia 2018

21 stycznia 2018

21 stycznia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja rozpoznania saperskiego oraz organizacji zaplecza w skład, którego, wchodzi przygotowanie drogi wewnętrznej, drogi dojazdowej, zorganizowanie terenu pod zaplecze i przygotowanie zjazdu z placu składowego. Ponadto dalszy ciąg robót porządkowych w postaci wycinki drzew. Rozpoczęcie odhumusowywania fragmentów drogi S5. Roboty przygotowawcze przy organizacji prac budowlanych dotyczących mostów. Rozpoczęto również prace przygotowawcze pod usunięcie kolizji sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej.

Komentowanie jest zablokowane.